Godziny otwarcia: Pon - Pt 7:00 - 22:00
So - Nd 8:00 - 15:00

Sprawdź rezerwacje

Oferta pracy w GPK Szemud sp. z o.o. - Centrum sportowe w Kielnie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Księgowa/ Księgowy

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

Wymagania:

Oferujemy:

Wymagane dokumenty:

Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w terminie do dnia 31.03.2023 r. przesyłając zgłoszenie
na adres e-mail: kadry@gpkszemud.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SZEMUD Sp. z o.o.; ul. Szkolna 5;  84-217 Szemud;
z dopiskiem Rekrutacja Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.

 

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenie następującej treści:

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SZEMUD Sp. z o.o., ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud,
moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz
na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo
w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.